Velkommen til Gjeldokk Hestesenter

Hestene våre
Besøksadresse
Priser
Ridekurs 2015
Oppdatert 10.06-2015

VVi er og på facebook....... http://www.facebook.com/pages/Gjeldokk-Hestesenter/207426825961326

Den nye stallen i underetasjen er ferdig og i bruk. Den ble stor og romslig, og hestene trives godt der. Denne stallen blir brukt til privathestene slik at vi skiller de private fra rideskolen. Det gir mer ro og orden for alle. Vi mangler fremdeles å gjøre ferdig salrom, wc og dusj med garderobe. Dette kommer litt etter litt.

Alt i alt er det nå 30 hester på bruket. 15 stk i øvre stallen, 10 stk i nedre stallen, og resten går i løsdrift.

Ø

Gjeldokk Hestesenter 3570 Ål tlf: 95734044 mail: gjeldokk@hestesenter.com